Opdateringer og ændringer af systemetOversigt over opdateringer, rettelser og kendte problemer

 • 13-12-2012
  • Distributionslister
   • Udvælgelse af emner til distributionslister foregår nu udelukkende i webmodulet
  • Redigering og udsendelse af nyhedsbreve er under omkodning
   • Udsendelse af nyhedsbreve er flyttet til sit eget menupunkt - afsend et nyhedsbrev
    • Man kan nu vælge at udelade både header og footer
   • Oprettelse og redigering sker stadig på den gamle side, men vil snarest optræde i en ny, mere brugervenlig version
 • 10-11-2012
  • Importer distributionslister fra NPTBase
   • Det er nu muligt at importere distributionslister udvalgt efter kundens produkter i NPTBase
   • Udvælgelsen sker i NPT-base fra fanen marketing/salg, hvor søgekriterierne gemmes
   • Under Distributionslister i fanen foroven kan søgekriterierne importeres, og der vises en oversigt over modtagerne.
   • Her er mulighed for at markere modtagere, som nyhedsbrevet IKKE skal sendes til, hvoerefter de resterende e-mail adresser gemmes.
   • Den færdige liste kan nu bruges i modulet Opret og udsend nyhedsbreve. i stedet for den almindelige modtagerudvælgelse
  • Det er nu muligt at vedhæfte mere end én fil til et nyhedsbrev.
  • Det er nu muligt at udsende et nyhedsbrev, uden headeren.
 • 10-05-2012
  • Opret/Rediger/Udsendnyhedsbrev
   • Mulighed for vedhæftede filer
    • Ved udsendelse af nyhedsbrev er der nu mulighed for at uploade og vedhæfte f.eks. en PDF-fil
    • Denne funktion fungerer ikke i Internet Explorer 9
 • 02-03-2012
  • Opret/Rediger/Udsendnyhedsbrev
   • Sortering på postnumre
    • Ved udvælgelsen af modtagere kan der nu også udvælges efter postnumre. Der kan vælges postnumre fra/til/imellem angivne værdier.
    • Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt 'Kun danske kontakter'
   • Udvælgelse af nyhedskategorier
    • Udvælgelsen er nu ændret, så der ved V i flere kategorier medtages kontakter, der abonnerer på mindst én af disse, modsat før hvor kun kontakter der abonnerede på alle valgte blev medtaget.
    • Hvad angår kategorierne Julekort/Inviteres fungerer de stadig som hidtil
    • Eksempelvis vil afkrydsning af Julekort, Inviteres, Labelprintere og Software udvælge kontakter som Inviteres OG får julekort OG abonnerer på labelprintere OG/ELLER software.
 • 01-03-2012
  • Kontakter
   • Skjul rækker
    • Det er nu muligt at skjule en række i oversigten for at forbedre overblikket. Ved klik på det røde minustegn til højre fjernes den pågældende række fra visningen (ikke fra databasen).
    • Ved opdatering af siden - f.eks. filtrering, bladring eller tryk på rediger-knappen vil alle skjulte rækker igen blive synlige. Der arbejdes på en løsning
   • Bladring
    • Bjælken til bladring/sideskift har fået et makeover og er nu mere overskuelig. Desuden findes den nu både øverst og nederst i oversigten
   • Tællere
    • Tallene for hvor mange kontakter i opslaget der er tilmeldt de enkelte nyhedskategorier tæller nu for hele opslaget og ikke kun for hver enkelt side
   • Load-tid
    • Når siden initieres tager det stadig lidt tid før alle data er indlæst og alt er klar til brug. Dette vil løbende blive gjort hurtigere

  • Opret/Rediger/Udsendnyhedsbrev
   • Oprettelse og redigering
    • Det er nu muligt at oprette et nyhedsbrev og redigere indholdet med billeder etc.
    • Her mangler lidt afpudsning i layout og brugerflade, men selve funktionaliteten er på plads
   • Udsendelse
    • Der er mulighed for at udsende en testudgave af nyhedsbrevet til en angiven e-mailadresse
    • I forbindelse med den rigtige udsendelse, er det muligt at udvælge modtagere efter følgende kriterier:
     • Dansk, Inviteres, Julekort samt de seks nyhedskategorier
     • Kriterierne kan kombineres
     • Der vises/udvælges kun fra de kontakter, der er opført med e-mailadresse
     • Man kan løbende følge med i, hvor mange man har udvalgt
    • Ved udsendelsen kan angives emnelinie, afsenderadresse og mailserver
     • Afsenderadressen vil også være dén, hvor uanbringelige mails returneres til
     • Pt er der kun én mailserver på listen - fra webhotellet hos Unoeuro (npt-licenses)
     • Alle mails sendes afsted på én gang - hvis vi kommer op på flere tusinde, skal der måske laves en løsning, hvor de afsendes i mindre doser
     • Modtagerne sættes på som BCC, og kan således ikke se de andre modtageres e-mailadresser.
   • Kladde
    • Kladden....burde... nu slette rækken i kladden, når en helt ny kontakt er oprettet udfra tilmeldingen. Burde!
   • Diverse
    • Footerens venstre side består nu af tekst
 • 20-02-2012
  • Kontakter
   • Sortering, kun med e-mail
    • Der filtreres nu efter at værdien af feltet 'email' indeholder et @ med tekst både før og efter ( '%@%'). Der arbejdes på forbedre dette løbende
 • 16/17-02-2012
  • Navigation
   • Der er nu fra toppen af samtlige sider mulighed for at navigere rundt til alle funktionerne
   • Der findes nu en oversigt over ændringer, opdateringer etc

  • Kladde:
   • Kladdetabellen opdateres nu også, når en ny kontakt er oprettet.
    Dvs: Hvis man opretter en ny kontakt gennem modulet, gemmes denne med nyhedsopbrevoplysninger fra kalddetabellen, hvorefter den slettes fra kladdetabellen - på samme vis som ved en eksisterende kontakt
   • Efter endt oprettelse returneres man til kladdetabellen
   • Formularer etc nulstilles nu, når man er færdig med dem
  • Kontakter:
   • Det er nu også muligt at redigere/gemme felterne Høflighedsmail/Inviteres
   • Tællere
    • Antallet af det totale kontakter i tabellen er nu korrekt, og medtager samtlige records - inkl. 'Orphans'
    • 'Orphans' er records der f.eks. ikke har et kundenummer på en eksisterende kunde i TabelStamdata. Disse vil blive talt med i totalen, men ikke vises i opslaget, hvorfor antallet af records i opslaget selv uden filtrering kan være forskelligt fra det totale antal.
    • Antallet af kontakter efter filtrering er nu noget mere præcist - muligvis helt præcist.
    • Antallet af abonnenter på f.eks. labelprintere viser kun antallet på den pågældende side...
   • Sortering, Kun danske
    • De danske kontakter udvælges ved at se, om postnummeret udelukkende består af cifre (uanset antal)
    • Herefter undersøges om postnummeret findes i listen over danske postnumre - i modsat fald markeres det med rødt
   • Sortering, Kun med email
    • Denne funktion virker ikke ordentligt, da den medtager alle, hvor der står noget i e-mail feltet - uanset om det er en tom streng.